• ทัวมารีน คืออะไร
  ทัวมารีน คือ หินบำบัดชนิดหนึ่งที่ช่วยบำบัดความเครียด

 • เซรามิค คืออะไร
  เป็นพาหะของการเกิดไอออนประจุลบ ทำให้ผมมีสุขภาพดี รักษาความร้อนในอุณหภูมิที่คงที่

 • ไอออนลบคืออะไร
  เป็นสิ่งที่มีในธรรมชาติ บริเวณที่อากาศบริสุทธิ์ ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย

 • Far Infared คืออะไร
  เป็นคลื่นพลังงานที่มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ ช่วยให้การนำสารอาหารและออกซิเจนไปยังเซลล์ได้เร็วขึ้น

 • เทคโนโลยีทัวมารีน เซรามิคคืออะไร
  เมื่อหินทัวมารีนมารวมตัวกับเซรามิคที่มีประจุลบอยู่แล้ว จะทำให้เกิด FIR (Far Infared) ช่วยทำให้ผมไม่ชี้ฟู และยังสามารถผลักอาหารผมให้เข้าไปในเซลส์ผมได้ทั่วถึงอีกด้วย ทำให้เซลล์ผมแข็งแรง ปรับสภาพ สร้างสมดุลต่อเส้นผม

 • เทคโนโลยีเซรามิคธรรมดาหรือแผ่นเหล็กต่างกับทัวมารีนเซรามิคอย่างไร
  เทคโนโลยีเซรามิคธรรมดาหรือแผ่นเหล็กจะมีการกระจุกตัวของความร้อนในจุดๆหนึ่ง ทำให้ผมเสีย แต่เทคโนโลยีทัวมารีนเซรามิคผสานกับเทคโนโลยี FIR ช่วยกระจายความร้อนไปทั่วทั้งแผ่น ช่วยรักษาสุขภาพของเส้นผมให้ดีอยู่เสมอ

1 | 2 | 3   

Sangchai Air Quality © 2007 || All Rights Reserved