FAQ

มลพิษอากาศในอาคารนั้นสำคัญเช่นไร ?

เนื่องจากสภาพอากาศที่เราอาศัยอยู่เต็มไปด้วยสิ่งสกปรกเล็ก ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผลกระทบต่อทางเดินหายใจ และสุขภาพของมนุษย์ โดยส่วนมากจะเป็นสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่เราสามารถหายใจเข้าไปได้ เช่น พวกเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อรา


ทางวงการแพทย์แนะนำอย่างไร ?

นื่องจากมลพิษในอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ทางการแพทย์จึงแนะนำให้ใช้ HEPA ในการกำจัดอากาศที่ไม่บริสุทธิ์


HEPA คืออะไร ?

HEPA, High Efficiency Particulate Air, เป็นแผ่นใยแก้วซึ่งมีการพัฒนามาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีจากนิวเคลียร์ ปัจจุบัน HEPA ได้ถูกดัดแปลงมาใช้ในโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพ ที่ซึ่งต้องการควบคุมอากาศที่ไม่บริสุทธิ์


ประสิทธิภาพของ HEPA ?

1 ไมครอนเท่ากับ 1 ส่วนล้านเมตรหรือ 1 ไมโครเมตร ซึ่งปกติขนาดเส้นผมของคนเรานั้นมีขนาดตั้งแต่ 75 ถึง 100 ไมครอน


99.97% ที่ 0.3 ไมครอน หมายถึงอะไร ?

ประสิทธิภาพ HEPA จะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ ทุก ๆ 10,000 อนุภาคจะมีอนุภาค 0.3 ไมครอนหลุดออกมาอย่างมาก 3 อนุภาคเท่านั้น นั่นหมายถึงอนุภาค 9,997 ถูกจับอยู่ใน HEPA


ทำไมต้องใช้อนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนเป็นเกณฑ์ในการวัด ?

เนื่อง จากอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนเป็นอนุภาคที่มีทิศทางในการลอยตัวในอากาศ จึงมีอำนาจทะลุทะลวงสูง ดังนั้นจึงเป็นอนุภาคที่จับยากที่สุด ส่วนอนุภาคเล็ก หรือ ใหญ่กว่า 0.3 ไมครอน แผ่นกรองจะมีประสิทธิภาพเกือบ 100%


HEPA และ HEPA - Type มีความแตกต่างกันอย่างไร ?

HEPA และ HEPA - Type มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ แต่ต่างกันตรงความหนาแน่นของไฟเบอร์ กล่าวคือ HEPA - Type ประสิทธิภาพดีที่สุดที่ 95% ที่ 0.3 ไมครอน


สิ่งเจือปนในอากาศชนิดใดบ้างที่ถูกกรองโดย HEPA Filter ?

แผ่นกรอง HEPA จะจับอนุภาคทุกชนิดที่ลอยอยู่ในอากาศ เช่น ฝุ่นละอองในอากาศ ขนสัตว์ ละอองเกสร เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส


แผ่นกรอง HEPA ใช้ในอุตสาหกรรมใดบ้าง ?

โรงงานผลิตไมโครชิพ, โรงงานผลิตยา, โรงงานเคมี, ห้องผู้ป่วย, ห้องแล็บ, ห้องผ่าตัด, โรงงานประกอบคอมพิวเตอร์ดิสก์, โรงงานผลิตฟิล์ม, โรงงานไฟเบอร์ออบติค, ห้องทดลองชีวภาพ


จะทราบได้อย่างไรว่าเครื่องกรองอากาศมีการทำงานอย่างประสิทธิภาพ ?

ในการประเมินการทำงานของเครื่องกรองอากาศนั้นมีวิธีหลัก ๆ อยู่ 4 วิธี คือ

 • ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้มีอาการลดลง เช่น ไอ จามหรืออากาศแพ้น้อยลง
 • สังเกตเห็นว่าฝุ่นในห้องลดลง
 • ควันหรือกลิ่นที่เกิดขึ้นจะหายหรือเจือจางได้เร็วขึ้น
 • สังเกตดูแผ่นกรอง HEPA จะต้องมีฝุ่นละอองดำ ๆ ติดอยู่ เมื่อใช้งานไปเรื่อย ๆ


เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสถูกกำจัดอย่างไร เมื่อถูกจับโดยแผ่นกรอง HEPA ?

เชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการน้ำ เมื่อเข้าไปติดอยู่ในแผ่นกรอง HEPA ก็จะขาดน้ำและตายในที่สุด


แผ่นกรองหยาบ Charcoal สามารถล้างได้หรือไม่ ?

แผ่นกรอง Charcoal ไม่สามารถล้างและนำมาใช้ใหม่ เพราะความสามารถในการดูดซับกลิ่นจะลดลงตามเวลาและสิ่งแวดล้อมที่ใช้ โดยทั่วไปจะต้องเปลี่ยนทุก ๆ 90 วัน


ควรเปิดเครื่องกรองอากาศนานเท่าไหร่ ?

เพื่อให้ได้ผลดี ควรเปิดเครื่องกรองอากาศอย่างต่อเนื่องที่ความเร็วที่สูงสุด อย่างน้อย 30 นาที ก่อนที่จะใช้ห้อง โดยเฉพาะในห้องนอน โดยอากาศภายในห้องจะถูกทำความสะอาดหลายรอบก่อนที่ผู้ใช้จะเข้าไปเจอฝุ่น ละอองภายในห้อง ผู้ใช้สามารถเปิดเครื่องขณะที่หลับได้โดยใช้ความเร็วต่ำสุด


ทำไมเครื่องกรองอากาศจึงมีเสียงดัง ?

ประสิทธิภาพของเครื่องกรองจะวัดได้จากค่า CADR (Clean Air Dilivery Rate) ซึ่งหมายถึง อัตราการจ่ายปริมาณอากาศบริสุทธิ์ มีหน่วยเป็น CFM (ลูกบาศก์ฟุต / นาที) หรือ CuM/Hr (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) เครื่องกรอง Honeywell ถูกออกแบบมาเพื่อให้เครื่องกรองสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยมีค่า CADR ที่มากกว่าเครื่องกรองยี่ห้ออื่น ๆ ในขณะที่เครื่องกรองทำงานนั้น ลมที่ถูกดูดเข้าในเครื่องจะปะทะกับแผ่นกรอง HEPA ที่อัดรวมอยู่ในไส้กรองที่มีความละเอียดสูง ทำให้เครื่องกรองมีเสียงดังเมื่อมีการใช้งาน


ทำอย่างไรเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร ?

มี 3 วิธี ดังต่อไปนี้

 • ควบคุมแหล่งที่ทำให้เกิดมลภาวะ โดยกำจัดแหล่งที่เป็นต้นเหตุของมลภาวะ
 • เพิ่มอากาศที่ดีภายนอนเข้ามาในอาคาร
 • ทำความสะอาดในอาคารโดยใช้เครื่องกรองอากาศ
  การปรับปรุงคุณภาพอากาศโดยใช้ทั้ง 3 วิธี จะได้ผลดีที่สุด


เครื่องกรองอากาศมีกี่ชนิด ?

เครื่องกรองอากาศมี 3 แบบ คือ

 • แบบแผ่นกรองหยาบ
 • แผ่นกรองแบบ Electrostatic คือ การยิงอนุภาคฝุ่นให้เป็นประจุบวก ลบ และมีที่เก็บประจุ
 • ไอออนไนเซอร์ (Ionizer) คือ การยิงอนุภาคให้เป็นประจุบวก ลบ โดยไม่มีที่เก็บประจุ


เครื่องกรองอากาศสามารถกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้หรือไม่ ?

เครื่องกรองอากาศทั่วไปไม่สามารถกำจัดกลิ่นได้ สิ่งที่สามารถทำได้คือการกำจัดแหล่งที่มาของกลิ่น Honeywell Enviracaire มีแผ่น Charcoal Prefilter ที่ทำหน้าที่กำจัดกลิ่นได้ในระดับหนึ่ง ในกรณีที่ใช้ในห้องที่มีการสูบบุหรี่มาก Prefilter จะต้องเปลี่ยนบ่อยกว่าปกติ

Honeywell CPZ มีชั้นกรองพิเศษที่สามารถกำจัดกลิ่นได้ดีกว่า และสามารถซับแก๊สพิษต่าง ๆ ที่อยู่ในอากาศมากกว่า 200 ชนิดที่มีอันตรายต่อสุขภาพ