Technology Update

ระบบการฟอกอากาศมาตรฐาน HEPA พร้อมเทคโนโลยี CPZ นั้นคืออะไร ?

เทคโนโลยี HEPA/CPZ คือระบบการฟอกอากาศ 2 ขั้นตอนที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเพิ่มขั้นตอนที่ช่วยลดหรือดูดซับกลิ่นอันเนื่องมาจากควันบุหรี่ หรือกลิ่นเหม็นต่างๆ อันไม่พึงประสงค์ หลักจากอากาศได้ถูกฟอกไปครั้งหนึ่งแล้วด้วยเทคโนโลยีแผ่นกรอง HEPA

 

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ เทคโนโลยี HEPA/CPZ เป็นที่นิยมอย่างมากและถูกใช้อย่างแพร่หลายใน อาคารสำนักงาน สถานเลี้ยงเด็ก ห้องเรียน ห้องอาหาร สถานเสริมสวย โรงพิมพ์ต่างๆ หรือแม้กระทั่ง ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ในการควบคุมกำจัดมลภาวะ สิ่งแปลกปลอมในอากาศ รวมทั้งดูดซับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์หรือแก๊สพิษที่มาจากสาเหตุต่างๆกัน

แผ่นกรอง CPZ นั้นเป็นแผ่นกรองที่ถูกออกแบบให้มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับกลิ่นต่างๆใน ขณะที่แผ่นกรอง HEPA จะทำหน้าที่ในการจับอนุภาคหรือสิ่งแปลกปลอมขณะที่อากาศวิ่งผ่านไป รวมทั้งถึงการดูดซับแก๊สหรือสารประกอบอินทรีย์ระเหยชนิดต่างๆ เช่น formaldehyde, ammonia, toluene, vinyl chloride, acetone ซึ่งสารเหล่านี้เป็นสารทำละลายหรือ Solvent ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในสีทาบ้าน เฟอร์นิเจอร์ใหม่หรือเครื่องใช้ภายในบ้าน ต่างๆ เช่น พรมใหม่, กาวชนิดต่างๆ รวมทั้งวัสดุสังเคราะห์ต่างๆที่มนุษย์ทำขึ้น ซึ่งสารเหล่านี้จะมีคุณสมบัติที่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์
ระบบการฟอก ประสิทธิภาพการดักจับ ข้อดี ข้อเสีย
1. ไส้กรอง TRUE HEPA 99.97% ที่ขนาดอนุภาคไม่เกิน 0.3 ไมครอน ประสิทธิภาพการดักจับสูงมากและจับได้ทั้งฝุ่นละอองขนาดเล็กและเชื้อโรคต่างๆ จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนไส้กรองเมื่อหมดอายุซึ่งขึ้นกับขนาดและดีไซน์ของไส้กรองในแต่ละยี่ห้อ
2. ไส้กรอง HEPA TYPE < 99.97% อากาศสามารถผ่านได้ง่ายกว่าเนื่องจากไส้กรองละเอียดน้อยกว่า TRUE HEPA จึงทำให้มีเสียงลมปะทะไส้กรองค่อยกว่าระบบ TRUE HEPA ความละเอียดในการดักจับน้อยกว่าระบบ TRUE HEPA
3. ระบบประจุไฟฟ้าสถิตย์ ( Electrostatic ) ไม่มากกว่า 95% ใช้ได้กับพื้นที่กว้างเนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้มอเตอร์กำลังสูงในการอัดอากาศ ต้องคอยทำการทำความสะอาดขั้วประจุและความละเอียดในการดักจับน้อยกว่า ประสิทธิภาพการดักจับไม่สูงนัก
4. ระบบปล่อยประจุไฟฟ้า (Ionizer) มิได้ดักจับแต่เป็นการชาร์จประจุให้ฝุ่นแตกตัว ราคาถูก ฝุ่นที่แตกตัวและมีประจุจะเกาะติดตามจุดต่างๆภายในบ้านและสามารถถูกหายใจเข้าไปในปอดมนุษย์
5. ระบบโอโซน Ozonizer มิได้ดักจับแต่เป็นการปล่อยก๊าซโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรค สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ แก๊สโอโซนมีฤทธิ์กัดกร่อน อาจทำให้เกิดการระคายเคืองเยื่อจมูก ตา ผิวหนังหากสัมผัสโดยตรงในระยะเวลาหนึ่ง มิได้กำจัดฝุ่นละออง อนุภาคขนาดเล็ก หรือสารก่อแพ้ต่างๆออกไปจากห้อง
6. Plasma Cluster มิได้ดักจับแต่เป็นการปล่อยประจุเพื่อฆ่าเชื้อโรค สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ มิได้กำจัดฝุ่นละออง อนุภาคขนาดเล็ก หรือสารก่อแพ้ต่างๆออกไปจากห้อง

ระบบการฟอกอากาศ HEPA นั้นจะประกอบด้วยตัวกลาง(media) หรือแผ่นกรองที่ทำมาจากกระดาษที่มีโครงสร้างเป็นเส้นใยแก้วชนิดบางพิเศษ ( very thin glass fibre ) ซึ่งเมื่ออากาศไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกรองใยแก้วได้โดยง่าย ขนาดของแผ่นกรองที่ใหญ่ขึ้นจึงมีความจำเป็นสำหรับปริมาตรอากาศที่มากขึ้น

ดังนั้นการฟอกอากาศมาตรฐาน True HEPA นั้นโดยนิยามแล้วจึงหมายถึง ประสิทธิภาพในการฟอกอากาศที่ไม่น้อยไปกว่า 99.97 % สำหรับอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.3 ไมครอนโดยวิธีการทดสอบแบบ DOP
 ระบบการฟอกอากาศแบบ HEPA คืออะไร

HEPA นั้นมาจากคำว่า " High Efficiency Particulate Air " ซึ่งแผ่นกรองอากาศแบบ HEPA นั้นเริ่มถูกพัฒนาขึ้นมาในยุคแรกเริ่มของการศึกษาวิจัยอนุภาคขนาดเล็ก (atomic research) เพื่อหาวิธีที่จะทำความสะอาดอากาศที่ประกอบด้วยอนุภาคกัมมันตภาพรังสี (radioactive particle) ที่มีความสามารถในการเล็ดลอด หลบหนีและคงสภาพที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.