PRODUCT LISTS SERVICES ARTICLES TECHNOLOGY UPDATE REFERENCES FAQ LOCATION CONTACT US DEALER
UV100A2008
 1. รังสียูวีซีสามารถฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งไวรัสและแบคทีเรียที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ
 2. รังสียูวีซีสามารถกระจายแสงได้ต่อเนื่องตลอดเวลา
 3. หลอดยูวีไม่สร้างก๊าซโอโซนซึ่งเป็นอันตรายต่อเยื่อบุต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยื่อบุตาและจมูก
 4. หลอดยูวีได้รับการออกแบบอย่างปลอดภัย
  • สำหรับผู้ติดตั้งมิให้สัมผัสรังสียูวีโดยตรง
  • หลอดยูวีจะไม่ทำงานหากว่าหลอดไม่ได้ติดอยู่กับฐานที่ท่อแอร์
 5. หลอดยูวีง่ายต่อการบำรุงรักษาและเปลี่ยนได้ง่าย
 6. มีระบบการตรวจสอบอายุการใช้งานของ หลอดยูวี (AIRWATCH)
รังสีอุลตร้าไวโอเลต (Ultraviolet Radiation; UV)
เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงต่อจากแสงสีม่วง เป็นรังสีที่ตาคนมองไม่เห็นและไม่สามารถรับรู้ได้เหมือนคลื่นรังสีอินฟราเรด รังสีอุลตร้าไวโอเลต สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
*UV-A มีความยาวคลื่น 315-380 mm เป็นรังสี UV ที่สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้หลายด้าน โดยเฉพาะทางด้านเคมี ฟิสิกส์
*UV-B มีความยาวคลื่น 280-315 mm เป็นรังสี UV ที่มีคุณประโยชน์ในการรักษาโรคผิวหนังบางชนิดได้ แต่หากสัมผัสนานเกินไปอาจก่อให้เกิดการไหม้ของผิวหนัง (Sunburn or Erythema) และการอักเสบของตาดำได้
*UV-C มีความยาวคลื่น 100-280 mm เป็นรังสี UV ที่มีคุณประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคได้ แต่อาจทำอันตรายผิวหนังและตาได้อย่างรุนแรงหากได้รับรังสีเป็นปริมาณที่มากเกินไป

ประโยชน์ของหลอด UV:
 1. การผลิตสารเคมี ทำให้ผลิตสารเคมีได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 2. การทำให้สารอยู่ตัวหรือแข็งตัวโดยวิธีโพลีเมอไรเซชั่น
 3. การทำเพลทจากการถ่ายรูปครั้งแรก
 4. การตรวจและวิเคราะห์โดยใช้รังสียูวี จากการที่สารบางชนิดเกิดการเรืองแสง
  • การตรวจรอยร้าวเล็กๆซึ่งเล็กจนตาคนมองไม่เห็นชัดในแสงปกติ เช่น ในเครื่องจักร เครื่องยนต์
  • การตรวจดูเส้นด้ายและความเรียบร้อยในการทอผ้า
  • การตรวจผลิตภัณฑ์เคมีว่าเป็นชนิดใด
  • การตรวจหาเชื้อราในผลิตภัณฑ์อาหาร เพราะเชื้อราบางชนิดมองเห็นได้ชัดในรังสี UV
  • อื่นๆ เช่น วิเคราะห์แร่ธาตุ ตรวจลายเซ็น ลายนิ้วมือ
 5. ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย ฯลฯ โดยรังสี UV-C และ UV-B
  • ฆ่าเชื้อโรคในอากาศ เช่น ในโรงพยาบาล โรงงานยา โรงงานผลิตอาหาร โดยใช้ในท่อแอร์หรือในโคมไฟที่ส่องขึ้นเพดาน
  • ฆ่าเชื้อโรคที่พื้นผิวของวัตถุ มักใช้กับการผลิตกระป๋อง และยา โดยฉาย UV-C ลงบนวัตถุโดยตรงหรือบนภาชนะ
  • ฆ่าเชื้อโรคในของเหลว มักใช้ในการผลิตน้ำดื่ม น้ำผลไม้ น้ำเลี้ยงปลา น้ำในสระ
 6. การล่อแมลง เนื่องจากตาของแมลงสามารถมองเห็นช่วงรังสี UV-A ได้ดี
  • ล่อแมลงมาเพื่อจับไปขาย เช่น ตั๊กแตน แมงดา
  • ล่อแมลงมาเพื่อทำลายทิ้ง เช่น ยุง แมลงเล่นไฟ
  • ล่อแมลงมาเพื่อไม่ให้ไปทำลายผลไม้ ต้นไม้ เช่น ในสวนผลไม้ชาวสวนจะจุดหลอดไฟ UV ล่อแมลงไว้หน้าบ่อปลา
 7. การรักษาโรคผิวหนัง เช่น โรคคนเผือก โรคตัวเหลืองในเด็กแรกเกิด
 8. ใช้ในการถ่ายเอกสาร เช่น ถ่ายพิมพ์เขียว

ลักษณะการติดตั้ง
 1. ติดตั้งในท่อลม เพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนที่จะปล่อยลม ออกมาภายในห้อง โดยอาจติดบริเวณ
  • Return air เพื่อลดสารปนเปื้อนในอากาศ เช่น แบคทีเรีย
  • Direct cooling coil เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราในขดลวดของแอร์
 2. ติดตั้งอยู่ที่เพดานห้อง ผู้ใช้ต้องการให้แสงยูวีส่องลงมาที่พื้นโดยตรง

ปัญหาที่พบในระบบแอร์ ได้แก่
1. เชื้อรา เนื่องจากเชื้อราสามารถเจริญเติบโตได้ดี ในสถานที่มี ความชื้นสูง อากาศเย็น และ มีน้ำ ซึงเป็นสภาวะแวดล้อมในระบบท่อแอร์โดยตรง
2. การเกิดกลิ่นเหม็น ซึ่งในปัจจุบันนิยามเป็น "Dirty sock syndrome"
3. การแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียและไวรัสทำไมต้องเป็น Honeywell

1. ผลิตรังสียูวีซีซึ่งสามารถฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งไวรัสและแบคทีเรียที่ล่องลอยอยู่ในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง และยังกระจายแสงได้ต่อเนื่องตลอดเวลา
2. หลอดยูวี Honeywell ไม่สร้างก๊าซโอโซนซึ่งเป็นอันตรายต่อเยื่อบุต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยื่อบุตาและจมูก
3. หลอดยูวีได้รับการออกแบบอย่างปลอดภัย
*สำหรับผู้ติดตั้งมิให้สัมผัสรังสียูวีโดยตรง
*หลอดยูวีจะไม่ทำงานหากว่าหลอดไม่ได้ติดอยู่กับฐานที่ท่อแอร์
4. หลอดยูวีง่ายต่อการบำรุงรักษาและเปลี่ยนได้ง่าย
5. มีระบบการตรวจสอบอายุการใช้งานของ หลอดยูวี (AIRWATCH)Product List | Services | Medical Articles
Technology Update | References | FAQ | Location | Contact Us | Dealer
Copyright © 2002 Sangchai Air Quality Inc. All Rights Reserved