PRODUCT LISTS SERVICES ARTICLES TECHNOLOGY UPDATE REFERENCES FAQ LOCATION CONTACT US DEALER




UV100A2008
 1. รังสียูวีซีสามารถฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งไวรัสและแบคทีเรียที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ
 2. รังสียูวีซีสามารถกระจายแสงได้ต่อเนื่องตลอดเวลา
 3. หลอดยูวีไม่สร้างก๊าซโอโซนซึ่งเป็นอันตรายต่อเยื่อบุต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยื่อบุตาและจมูก
 4. หลอดยูวีได้รับการออกแบบอย่างปลอดภัย
  • สำหรับผู้ติดตั้งมิให้สัมผัสรังสียูวีโดยตรง
  • หลอดยูวีจะไม่ทำงานหากว่าหลอดไม่ได้ติดอยู่กับฐานที่ท่อแอร์
 5. หลอดยูวีง่ายต่อการบำรุงรักษาและเปลี่ยนได้ง่าย
 6. มีระบบการตรวจสอบอายุการใช้งานของ หลอดยูวี (AIRWATCH)
รังสีอุลตร้าไวโอเลต (Ultraviolet Radiation; UV)
เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงต่อจากแสงสีม่วง เป็นรังสีที่ตาคนมองไม่เห็นและไม่สามารถรับรู้ได้เหมือนคลื่นรังสีอินฟราเรด รังสีอุลตร้าไวโอเลต สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
*UV-A มีความยาวคลื่น 315-380 mm เป็นรังสี UV ที่สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้หลายด้าน โดยเฉพาะทางด้านเคมี ฟิสิกส์
*UV-B มีความยาวคลื่น 280-315 mm เป็นรังสี UV ที่มีคุณประโยชน์ในการรักษาโรคผิวหนังบางชนิดได้ แต่หากสัมผัสนานเกินไปอาจก่อให้เกิดการไหม้ของผิวหนัง (Sunburn or Erythema) และการอักเสบของตาดำได้
*UV-C มีความยาวคลื่น 100-280 mm เป็นรังสี UV ที่มีคุณประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคได้ แต่อาจทำอันตรายผิวหนังและตาได้อย่างรุนแรงหากได้รับรังสีเป็นปริมาณที่มากเกินไป

ประโยชน์ของหลอด UV:
 1. การผลิตสารเคมี ทำให้ผลิตสารเคมีได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 2. การทำให้สารอยู่ตัวหรือแข็งตัวโดยวิธีโพลีเมอไรเซชั่น
 3. การทำเพลทจากการถ่ายรูปครั้งแรก
 4. การตรวจและวิเคราะห์โดยใช้รังสียูวี จากการที่สารบางชนิดเกิดการเรืองแสง
  • การตรวจรอยร้าวเล็กๆซึ่งเล็กจนตาคนมองไม่เห็นชัดในแสงปกติ เช่น ในเครื่องจักร เครื่องยนต์
  • การตรวจดูเส้นด้ายและความเรียบร้อยในการทอผ้า
  • การตรวจผลิตภัณฑ์เคมีว่าเป็นชนิดใด
  • การตรวจหาเชื้อราในผลิตภัณฑ์อาหาร เพราะเชื้อราบางชนิดมองเห็นได้ชัดในรังสี UV
  • อื่นๆ เช่น วิเคราะห์แร่ธาตุ ตรวจลายเซ็น ลายนิ้วมือ
 5. ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย ฯลฯ โดยรังสี UV-C และ UV-B
  • ฆ่าเชื้อโรคในอากาศ เช่น ในโรงพยาบาล โรงงานยา โรงงานผลิตอาหาร โดยใช้ในท่อแอร์หรือในโคมไฟที่ส่องขึ้นเพดาน
  • ฆ่าเชื้อโรคที่พื้นผิวของวัตถุ มักใช้กับการผลิตกระป๋อง และยา โดยฉาย UV-C ลงบนวัตถุโดยตรงหรือบนภาชนะ
  • ฆ่าเชื้อโรคในของเหลว มักใช้ในการผลิตน้ำดื่ม น้ำผลไม้ น้ำเลี้ยงปลา น้ำในสระ
 6. การล่อแมลง เนื่องจากตาของแมลงสามารถมองเห็นช่วงรังสี UV-A ได้ดี
  • ล่อแมลงมาเพื่อจับไปขาย เช่น ตั๊กแตน แมงดา
  • ล่อแมลงมาเพื่อทำลายทิ้ง เช่น ยุง แมลงเล่นไฟ
  • ล่อแมลงมาเพื่อไม่ให้ไปทำลายผลไม้ ต้นไม้ เช่น ในสวนผลไม้ชาวสวนจะจุดหลอดไฟ UV ล่อแมลงไว้หน้าบ่อปลา
 7. การรักษาโรคผิวหนัง เช่น โรคคนเผือก โรคตัวเหลืองในเด็กแรกเกิด
 8. ใช้ในการถ่ายเอกสาร เช่น ถ่ายพิมพ์เขียว

ลักษณะการติดตั้ง
 1. ติดตั้งในท่อลม เพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนที่จะปล่อยลม ออกมาภายในห้อง โดยอาจติดบริเวณ
  • Return air เพื่อลดสารปนเปื้อนในอากาศ เช่น แบคทีเรีย
  • Direct cooling coil เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราในขดลวดของแอร์
 2. ติดตั้งอยู่ที่เพดานห้อง ผู้ใช้ต้องการให้แสงยูวีส่องลงมาที่พื้นโดยตรง

ปัญหาที่พบในระบบแอร์ ได้แก่
1. เชื้อรา เนื่องจากเชื้อราสามารถเจริญเติบโตได้ดี ในสถานที่มี ความชื้นสูง อากาศเย็น และ มีน้ำ ซึงเป็นสภาวะแวดล้อมในระบบท่อแอร์โดยตรง
2. การเกิดกลิ่นเหม็น ซึ่งในปัจจุบันนิยามเป็น "Dirty sock syndrome"
3. การแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียและไวรัส



ทำไมต้องเป็น Honeywell

1. ผลิตรังสียูวีซีซึ่งสามารถฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งไวรัสและแบคทีเรียที่ล่องลอยอยู่ในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง และยังกระจายแสงได้ต่อเนื่องตลอดเวลา
2. หลอดยูวี Honeywell ไม่สร้างก๊าซโอโซนซึ่งเป็นอันตรายต่อเยื่อบุต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยื่อบุตาและจมูก
3. หลอดยูวีได้รับการออกแบบอย่างปลอดภัย
*สำหรับผู้ติดตั้งมิให้สัมผัสรังสียูวีโดยตรง
*หลอดยูวีจะไม่ทำงานหากว่าหลอดไม่ได้ติดอยู่กับฐานที่ท่อแอร์
4. หลอดยูวีง่ายต่อการบำรุงรักษาและเปลี่ยนได้ง่าย
5. มีระบบการตรวจสอบอายุการใช้งานของ หลอดยูวี (AIRWATCH)



Product List | Services | Medical Articles
Technology Update | References | FAQ | Location | Contact Us | Dealer
Copyright © 2002 Sangchai Air Quality Inc. All Rights Reserved